Política de privacidad

PROTECCIÓ DE DADES:

FUNDACIO CIMA compleix amb les directrius del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y del Consell de 27 d’ abril de 2016 en relació a la protecció de dades de les persones físiques i altra normativa vigent en cada moment i vetlla per garantir el correcte ús i tractament de les Dades Personals de l’usuari. Per això, les dades de caràcter personals facilitades per l’usuari a través del web seran inclosos en el fitxer corresponent propietat de Fundació CIMA. Aquestes dades de Caràcter personal seran tractades amb la màxima privacitat. Se l’informa que aquests Reglament ofereix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets que els permeten garantir i protegir de forma veritable i efectiva el dret a l’honor i de la intimitat personal i familiar. Per Assolir aquest objectiu, els Usuaris de la pàgina web estan legitimats per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat que preveu la normativa reglamentària sobre Protecció de Dades Personals. Per exercir aquests drets, l’usuari haurà de remetre una sol·licitud escrita i signada dirigida a FUNDACIO CIMA., amb domicili social a Camí de la Font número 2 de Bellaterra – Cerdanyola del Vallès (08193 Barcelona), o preferentment a l’adreça de Correu electrònic web@fundaciocima.org amb la següent informació: Nom i cognoms de l’Usuari, domicili a: efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat i PETICIÓ.

DADES identificatives:

en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI – CE) i d’acord amb El Deure d’informació recollit a l’article 10 de la CITADA normativa, 1 continuació es faciliten les següents Dades: l’entitat titular de Domini web www.fundaciocima.org és FUNDACIO Centre Internacional de Música Antiga (en endavant FUNDACIO CIMA), amb domicili social, en Avda. Bartomeu núm. 11, de Bellaterra – Cerdanyola del Vallès (08193 Barcelona) Correu electrònic de contacte: web@fundaciocima.org

USUARIS:

L’accés i l’ús d’aquest web, titularitat de FUNDACIO CIMA, atribueix la condició d’usuari, acceptant totes les condicions generals d’ús que aquí s’establiran, des de l’inici de l’accés al web.

TERMES D’ÚS:

www.fundaciocima.org proporciona l’accés a una sèrie d’informacions, serveis, productes o dades (en endavant, ‘els continguts’) a Internet propietat de FUNDACIO CIMA, als que l’usuari pot tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús adequat i correcte del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a aquests determinats productes, informació, serveis i / o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar una informació veraç i lícita. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que FUNDACIO CIMA ofereix a través del seu web, es compromet a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la legalitat, a la bona fe i ordre públic

PROTECCIÓ DE DADES:

FUNDACIO CIMA compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir el correcte ús i tractament de les Dades Personals de l’usuari. Per això, les dades de caràcter personals facilitades per l’usuari a través del web seran inclosos en el fitxer corresponent de la Companyia, que es troba convenientment inscrit en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades. Aquestes dades de Caràcter personal seran tractades amb la màxima privacitat. Se l’informa que la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ofereix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets que els permeten garantir i protegir de forma veritable i efectiva el dret a l’honor i de la intimitat personal i familiar. Per Assolir aquest objectiu, els Usuaris de la pàgina web estan legitimats per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que preveu la normativa legal i reglamentària Sobre Protecció de Dades Personals. Per aquests, l’usuari haurà de remetre una sol·licitud escrita i signada dirigida a FUNDACIO CIMA., amb domicili social a Avda. Bartomeu núm. 11, de Bellaterra – Cerdanyola del Vallès (08193 Barcelona), o preferentment a l’adreça de Correu electrònic web@fundaciocima.org amb la següent informació: Nom i cognoms de l’Usuari, domicili a: efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat i PETICIÓ.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL:

FUNDACIO CIMA és titular de tots els trets d’autor, de propietat Intel·lectual i industrial del seu web, així com els elements de continguts a la mateixa, amb tots els drets reservats. En Virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest web, sense l’autorització de FUNDACIO CIMA. L’usuari es compromet a RESPECTAR els drets d’autor, de propietat intel·lectual i industrial titularitat de FUNDACIO CIMA.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT I GARANTIES:

FUNDACIO CIMA no es fa responsable del contingut de les pàgines web que L’USUARI pugui tenir accés a través dels enllaços establerts en el lloc web www.fundaciocima.org. FUNDACIO CIMA no es fa responsable, en cap cas, dels s danys i perjudicis cap naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: Errors o omissions en els continguts, Falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho

MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

FUNDACIO CIMA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin un través de la mateixa com que la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal i estaran vigents fins que siguin modificades per d’altres degudament publicades.

ÚS DE COOKIES:

FUNDACIO CIMA podrà utilitzar les cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’Usuari pel seu lloc web. Les galetes s’associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari. L’usuari podrà configurar el seu navegador perquè rebutgi la instal·lació de les galetes enviades per FUNDACIO CIMA, sense que perjudiqui la possibilitat de l’usuari d’accedir a aquest contingut.

DRET D’EXCLUSIÓ:

FUNDACIO CIMA es reserva el dret a denegar o anul·lar l’accés al seu lloc web i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o de tercers, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

ORGANIZA

Fundació Centre Internacional de Música Antiga

CON EL SOPORTE DE

INSTITUCIONES

Generalitat de Catalunya Departament de Cultura
INAEM
Diputació de Tarragona
Ajuntament de Montblanc
IEMed
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Region Occitanie
EFFEA EFA

EMPRESAS

SABA
Domenio Wines
CC Valls
Events
SAS
UPRA SL

MECENAS

Sabadell Fundació
Fundació Martí l´Humà
Fleur d´Epee Produktions
Amics de la Fundació
Domenys

CON LA COLABORACIÓN DE

Ajuntament d´aiguamurcia
Monestir de Poblet
Trias
Sit&B
HOTEL HOSTATGERIA
Viatges Mestres
Arxiu Santescreus

MEDIOS COLABORADORES

Diari ARA
Diari de Tarragona
Catalunya Ràdio
Catalunya Música
Dia del Mediterráneo

AGRADECIMIENTOS

Rina Ota
Escola de Música EL MUSICAL
L’Abadia de Santes Creus